Social Net Promotor Score
Toegepaste methodes

SNPS onderzoek

Social Net Promotor Score

De Social Net Promoter Score (SNPS) geeft inzicht in de klantloyaliteit van de doelgroep van een merk. Door het meten van het merkimago kan er tijdig worden ingespeeld op mogelijk negatief sentiment.

De SNPS-methode gaat uit van het stellen van (een variatie op) één centrale vraag aan klanten: “Hoe waarschijnlijk is het op een schaal van 0 tot 10 dat je het merk zou aanbevelen aan familie, vrienden of collega’s?”

De respondenten worden vervolgens over drie groepen verdeeld, namelijk Promoters (geven een 9 of 10), Passives (geven een 7 of 8) en Detractors (geven een 6 of lager). Door het percentage Detractors van het percentage Promoters af te trekken komen we tot een score van -100 t/m +100. Dit is de uiteindelijke Social Net Promoter Score.

Meer weten?

Recente blog posts

Meer blog posts
Meer blog posts

“Met een unieke onderzoekstool en effectieve wervingsmethode levert Soda op korte termijn waardevolle inzichten.”

Demo aanvragen