Campagne-effectmeting
Toegepaste methodes

(0)-1-effectmeting
Impact-meting

Campagne-effectmeting

Bij een campagne effectmeting wordt het toegevoegde effect van een campagne beoordeeld. Een campagne wordt geëvalueerd op basis van herkenning, waardering, merkstellingen en boodschapoverdracht.

Om te onderzoeken of een bepaalde campagne het gewenste effect heeft gehad wordt allereerst bij een 0-meting de huidige situatie onderzocht. Door vervolgens na afloop van een campagne een nieuwe meting uit te voeren (1-meting) wordt gekeken of er significante verschillen waar te nemen zijn tussen de oude en nieuwe situatie. Hiermee wordt vastgesteld of de campagne het gewenste effect heeft gehad.

Een impactmeting is een eenmalige meting die na afloop van een campagne wordt uitgevoerd. Door een groep respondenten die de uiting hebben gezien (exposed) te vergelijken met een groep respondenten die de uiting niet hebben gezien (non-exposed) wordt de impact van een campagne beoordeeld.

Meer weten?

Recente blog posts

Meer blog posts
Meer blog posts

“Met een unieke onderzoekstool en effectieve wervingsmethode levert Soda op korte termijn waardevolle inzichten.”

Demo aanvragen